Η περιγραφική ή αλλιώς ποιοτική αξιολόγηση ανήκει στην κατηγορία των αυθεντικών μορφών αξιολόγησης, αφού δεν επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού έργου, αλλά προσεγγίζει την εκπαιδευτική διαδικασία συνολικά με στόχο να αποτυπώσει τη συνολική πορεία του μαθητή. Μπορεί να αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη εργασία (μία έκθεση, ένα δοκίμιο, μία εργαστηριακή άσκηση) ή και σε ένα ολόκληρο κύκλο μαθημάτων (αξιολόγηση ενός μαθήματος κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου/τετραμήνου). Εδώ μας ενδιαφέρει με τη δεύτερη μορφή της, δηλαδή ως μία εναλλακτική μορφή αξιολόγησης ενός μαθητή σε κάποιο μάθημα κατά τη διάρκεια του τριμήνου/τετραμήνου. Να τονίσουμε εξ αρχής ότι δε θεωρούμε πως πρέπει η περιγραφική αξιολόγηση να αντικαταστήσει τη βαθμολογία, αλλά ότι αποτελεί πολύτιμο συμπλήρωμά της, ικανό να επηρεάσει συνολικά την εκπαιδευτική πρακτική.
Με την περιγραφική αξιολόγηση δεν επιδιώκουμε τη συνολική αξιολόγηση του μαθητή σε σχέση με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα της διδασκαλίας, αλλά τον προσδιορισμό της επίδοσής του σε σχέση με κάθε ένα διδακτικό στόχο χωριστά. Έτσι, το πρώτο μέλημα είναι η όσο το δυνατόν σαφέστερη διατύπωση των κριτηρίων με βάση τα οποία θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση και τα οποία πρέπει να συνδέονται με προφανή τρόπο με τους διδακτικούς στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Το δεύτερο είναι να προσδιορίσουμε αναλυτικά την αναμενόμενη επίδοση του αξιολογούμενου με βάση κάθε κριτήριο, από το «άριστα» μέχρι το «ανεπαρκώς». Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας πίνακας, το φύλλο περιγραφικής αξιολόγησης, στο οποίο κατακόρυφα υπάρχουν τα κριτήρια αξιολόγησης και οριζόντια οι περιγραφές της επίδοσης.
Τόσο κατά τον προσδιορισμό των κριτηρίων όσο και κατά τη διατύπωση των αξιολογήσεων της επίδοσης, είναι πολύ σημαντική η ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών. Μπορούμε να τους δώσουμε από τα πρώτα μαθήματα το φύλλο που θα χρησιμοποιήσουμε και να το συζητήσουμε αναλυτικά μαζί τους ή, εάν έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο, να το συντάξουμε εξ αρχής μέσα στην τάξη, αφού έτσι διασφαλίζεται ότι κάθε μαθητής θα κατανοήσει ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθεί και ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα για κάθε ένα από αυτά.
Η περιγραφική αξιολόγηση έχει κυρίως διαμορφωτικό χαρακτήρα. Ο μαθητής δεν αξιολογείται με ένα βαθμό από 0 έως 20, ο οποίος ακόμα και στις περιπτώσεις που απεικονίζει με ακρίβεια τη συνολική του επίδοση, δε δίνει επαρκείς πληροφορίες για την πραγματική του ακαδημαϊκή εικόνα. Αντιθέτως, με την περιγραφή της επίδοσής του σε σχέση με τα κριτήρια που έχουμε θέσει, σχηματίζουμε, τόσο εμείς όσο και ο ίδιος, ακριβή αντίληψη για τις ικανότητες και τις ελλείψεις του.
Επίσης, κ μαθητής καλείται να αυτοαξιολογηθεί, χρησιμοποιώντας το ίδιο φύλλο με τον καθηγητή του, γεγονός που τον βοηθάει να ξεκαθαρίσει την εικόνα που έχει για την ακαδημαϊκή του πορεία. Από την άλλη μεριά, συζητώντας με τον καθηγητή του τα σημεία στα οποία η κρίση τους διαφέρει, παροτρύνεται να θέσει τους ατομικούς του στόχους για τη συνέχεια της εκπαίδευσής του.
Για να είναι αποτελεσματική η περιγραφική αξιολόγηση, καλό είναι να πραγματοποιείται 2 ή 3 φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παράλληλα με την τελική αξιολόγηση.
Πηγή: http://www.e-paideia.net  Κ. Κοντογιάννης

0 σχόλια:

Related Posts with Thumbnails

Γυμνάσιο Οινόης

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Οινόη Καστοριάς

Ταχυδρομικός Κώδικας - Πόλη : 52050 Καστοριά

Ιστοσελίδα: http://gymnasioinois.blogspot.com/

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mail@gym-oinois.kas.sch.gr

gymnasioinois@gmail.com

Τηλέφωνο & Τηλεομοιότυπο: 2467092211

Πληροφορίες : Γιώργος Πλεύρης

Ετικέτες

Πού είμεθα;

Προβολή Γυμνάσιο Οινόης σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

ΜΑΣ ΕΙΔΑΝ


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Αρχειοθήκη

ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ

Για μένα